Een initiatief van Malmberg

De nieuwe Nederlandse zomer

Tijdens de zomer van 2016 was het geregeld raak. In korte tijd viel in verschillende steden en dorpen heel veel regen. Door deze hoosbuien kwamen straten en kelders onder water te staan. Was het toeval of moeten we ons in Nederland voorbereiden op wateroverlast in de zomer?

Klimaatverandering
De meeste wetenschappers verwachten dat het klimaat in Nederland verandert. We krijgen te maken met hogere temperaturen. Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht. Hoe meer waterdamp de atmosfeer bevat, hoe harder het kan gaan regenen. Dat betekent dat we rekening moeten houden met meer en hevigere neerslag in Nederland.

Verstedelijking
Klimaatverandering is niet de enige oorzaak voor wateroverlast in de zomer. Een andere oorzaak is de verstedelijking van Nederland. Een flink deel van ons land is bebouwd. Natuur heeft plaatsgemaakt voor huizen, bedrijven en wegen. Dat heeft gevolgen voor de afvoer van regenwater. In natuurgebieden kan regenwater rustig in de bodem zakken. In stedelijke gebieden met veel stenen en asfalt wordt regenwater vooral via het riool afgevoerd. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. Wanneer in korte tijd veel neerslag valt, kan het riool het water niet afvoeren. Dan blijft er water op de straten staan en kan het soms zelfs de huizen in stromen.


Bronnen
Bron 1 Hoosbuien in kaart
Bron 2 Water en de inrichting van de stad
Bron 3 Wat kun je zelf doen?

2016-09-Werkblad-De-nieuwe-Nederlandse-zomer

Mijn Malmberg

Deze actuele opdracht wordt je aangeboden door Humboldt, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Je actuele lessen aardrijkskunde op een nieuwe plek

Uit het archief van aardrijkskunde