Een initiatief van Malmberg

België wordt Nederland

Enkele weken geleden is Nederland van de ene op de andere dag 15 hectare groter geworden. En  België 15 hectare kleiner. Daar zit wat achter.  

Wat is er aan de hand?
Nederland en België hebben een stukje land aan elkaar gegeven, maar België meer aan Nederland dan andersom. In de achterliggende tientallen jaren was er in het betreffende landschap veel veranderd in het patroon van waterwegen. Door het rechttrekken (kanaliseren) van de Maas werd zowel een stukje van Nederland als een stukje van België afgesneden. Hier en daar ontstonden bovendien eilandjes door aanslibbing. Sommige hoorden bij België, maar lagen aan de Nederlandse kant van de Maas. Beide landen moesten in hun eigen stukje(s) toezicht houden. Dat was lastig, omdat de politie dan altijd per boot daar heen moest. Vanwege de lastige bereikbaarheid voor de politie waren er veel criminaliteit en illegale activiteiten. Campings langs het water bijvoorbeeld hadden daar veel last van en zullen profiteren van meer rust in het gebied.

Hoe wordt dat geregeld, zo’n grenscorrectie?
De onderhandelingen over het ruilen van de stukjes grond duren al jaren. Tijdens het staatsbezoek van het Belgische koningspaar bracht koning Filip ‘een cadeautje mee’: de onderhandelingen waren klaar, de grond kon worden geruild. Tijdens een bijeenkomst van de twee koningsparen en de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen werden handtekeningen gezet. Champagne en blije, trotse gezichten van de aanwezigen onderstreepten het thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking’ van het staatsbezoek nog extra. ‘Zelden is een grenscorrectie tussen twee landen zo vreedzaam opgelost!’

Moeten er mensen verhuizen?
Omdat het gebied onbewoond is, hoeven er geen mensen te verhuizen. De grens slingerde in het betreffende landschap grotendeels door het natte natuurgebied de Eijsder Beemden. Daar leven vooral vogels, vlinders en grote grazers zoals Galloway-runderen. In het fraaie wandelgebied kunnen de opvallende grenspaaltjes die de grenslijn zichtbaar maakten nu weg. Of misschien moeten ze  juist blijven staan. Heeft Nederland er gelijk een mooi monument bij – een extra cadeautje.


Bronnen
Bron 1 Cadeautje van de Belgische koning
Bron 2 De Maasplassen
Bron 3 Politiecontrole op illegale activiteiten
Bron 4 Buurlanden passen grenzen aan
Bron 5 Grenscorrectie zonder bloedvergieten

2016-14-Werkblad-Belgie-wordt-Nederland

Actuele lessen

De wereld van logo

Deze actuele les wordt je aangeboden door De wereld van, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Uit het archief van aardrijkskunde