Een initiatief van Malmberg

Adios, Hermanos!

In Spanje zijn honderden mensen gewond geraakt en gearresteerd door de Spaanse politie. Dat gebeurde vooral in Barcelona, de hoofdstad van de Spaanse regio Catalonië. Welke verklaring is er voor de grote protesten van Catalanen en de gewelddadige reactie van de Spaanse politie?

Volk
Een volk is een groep mensen die het gevoel heeft bij elkaar te behoren. Dat saamhorigheidsgevoel is meestal gebaseerd op taal en gezamenlijke geschiedenis. Veel volksliederen zoals het Spaanse volkslied gaan over ‘vaderland, volk en vrijheid’. Maar wie worden precies bedoeld met ‘het Spaanse volk’? In geval wij niet, vinden de Catalanen. ‘We wonen wel in hetzelfde vaderland, maar hebben een ander moederland: Catalonië’.

Staat
Spanje bestaat grotendeels uit een verzameling autonome gebieden. Catalonië is één van de bekendste autonome gebieden. De regionale overheid heeft er veel macht. Inwoners van enkele van die autonome gebieden willen zichzelf besturen en zich daarom afscheiden van Spanje. De Catalaanse regering stelde de Catalanen een vraag: willen jullie bij Spanje blijven behoren ja of nee? 90 procent van de stemmers stemde voor afscheiding van Spanje. Regio-president Charles Puigdemont zei kort nadat de uitslag bekend werd dat hij van plan is een onafhankelijke staat uit te roepen. Maar de nationale overheid in Madrid had het referendum verboden en greep hard in. Bij ontruiming van de stemlokalen en de rellen die volgden, werden honderden mensen violento (gewelddadig) opgepakt. De nationale overheid is bang dat andere autonome gebieden het voorbeeld van Catalonië volgen en de staat Spanje uiteen zal vallen.

Natie
Een natie is een volk met een staat; een wettige regering die door de bevolking erkend wordt. Uit het referendum bleek dat veel Catalanen de nationale overheid in Madrid niet (langer) erkennen als hun overheid. Ze voelen zich bestolen van hun democratie en hun geld. Vandaar de kreet ‘Madrid nos robó! (Madrid berooft ons). Ondertussen bemoeit het buitenland zich met de situatie in Spanje. De EU-voorzitter heeft het geweld van de Spaanse politie afgekeurd en tegelijk de Catalaanse overheid opgeroepen te stoppen met de ‘zinloze pogingen tot afscheiding’.

Federatie
Spanje is in de loop van de tijd veranderd van een natie in een federatie. Toch ging dat veel Catalanen niet ver genoeg. ‘Vandaag hebben we de deur van het ouderlijk huis achter ons dichtgedaan’ zei een jonge Catalaanse vader. ‘Adios, hermanos’ – tot ziens, broeders! Want broers blijven wel broers, ook als ze niet meer in hetzelfde huis wonen.


Bronnen

Bron 1 Wel of niet stemmen in Catalonië?
Bron 2 Spaanse politie grijpt keihard in
Bron 3 Catalaanse president wil onafhankelijke staat
Bron 4 Autonome regio’s in Spanje

2017-10-Werkblad-Adios-Hermanos

 

Actuele lessen

De wereld van logo

Deze actuele les wordt je aangeboden door De wereld van, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Uit het archief van aardrijkskunde