Home Artikelen

Het Techniekpact

motivatie | jongerencultuur | trends | Mens & Natuur | woensdag 15 mei 2013, 11:29
techniekpact

Het kabinet heeft deze week samen met werkgevers, onderwijsinstanties en werknemersorganisaties een Techniekpact getekend. Daarmee beoogt men de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren om zo het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen.

De cijfers
Ondanks een aantal succesvolle initiatieven neemt het aantal technici in Nederland niet snel genoeg toe. Met het oog op de vergrijzing zullen tot 2020 jaarlijks meer dan 70.000 mensen werkzaam in de technische sector met pensioen gaan. Daarentegen stromen jaarlijks tienduizenden nieuwe werknemers in. Dat is mooi, maar helaas niet genoeg. Om het tekort in de technische sector in te halen, zijn er op termijn ruim 30.000 extra technici per jaar nodig (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt).

Op universitair gebied ziet de toekomst van de technische sector er hoopvol uit. Tussen het jaar 2000 en 2012 is het aantal studenten dat een bèta- of technische opleiding volgt, gestegen met ongeveer 75 procent. Bij meisjes gaat het zelfs over een percentage van 135 procent.

Beeldvorming
Techniek is niet meer weg te denken uit de moderne samenleving. Maar toch kiezen niet veel jongeren voor techniek, omdat ze geen idee hebben wat ‘techniek’ of ‘technologie’ nou eigenlijk is. Volgens de initiatiefnemers denken veel leerlingen dat je er vieze handen van krijgt en dat het saai, moeilijk en ingewikkeld is. Om dat beeld te veranderen, wil men dat alle basisscholen voor 2020 structureel wetenschap en technologie als vak aanbieden. Ook wordt er geld uitgetrokken om meer en beter gekwalificeerde docenten op te leiden. Vanaf 2014 wordt techniek dan ook een verplicht vak op de pabo.

Motivatie
Ook is het belangrijk dat jongeren die voor een technische opleiding kiezen gemotiveerd blijven om deze af te maken. En dat ze, wanneer ze hun opleiding hebben afgerond, ook daadwerkelijk kiezen voor een baan in de technische sector. Het is daarom van belang dat er intensiever wordt samengewerkt tussen de opleidingen en het bedrijfsleven. De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt namelijk met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en een goede praktijkcomponent in het beroepsonderwijs (Techniekpact).

Rol van lesmateriaal
Op 27 februari vond in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de bijeenkomst ‘Industriepoort’ plaats, met vertegenwoordigers van de industrie en minister Henk Kamp. Ook Malmberg was daarbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die lesmateriaal kan spelen bij promotie van de technieksector. Deels gebeurt dat al bij de methode Nova natuurkunde en scheikunde voor de bovenbouw van havo en vwo, waar speciale aandacht wordt besteed aan beroepen en vervolgopleidingen.

Ook zijn er gesprekken gaande met C3 om technische beroepen op mbo-niveau onder de aandacht van vmbo-leerlingen te brengen. Door integratie van technische beroepen en richtingen in lesmateriaal, krijgt de sector structureel aandacht en proberen we ons steentje bij te dragen aan Techniekpact.

Wat vindt u van het Techniekpact? En heeft u zelf ideeën om techniek op de kaart te zetten?

Lees ook:

Met speciale dank aan Eugene Wijnhoven

Renée Conradi (stuur een e-mail) Stuur dit artikel door | 6550 keer gelezen

img img img img

Geef uw reactie REACTIES (6 totaal) Alle reacties...

Erno Mijland - Geschreven vanuit mijn ervaringen als 'techniekvader' in een basisschool: goo.gl/i0frv

Marijke Kaatee - In samenwerking met de PABO Amsterdam heb ik een Taalmodule Techniek, onderwerp 'Energie' ontwikkeld. De module (7 lessen) is beschikbaar voor basisscholen. Op de PABO zal de module worden ingezet bij Techniek en Nederlands. De module is een voorbeeld van taalgericht vakonderwijs. In de module komen verschillende soorten energie aan de orde (statische, bewegings-, kinetische, enz) en leerlingen doen met de verschillende vormen van energie proefjes. Ze moeten voorspellen hoe een proef zal gaan, de proef doen, evalueren, proef bijstellen en de proef nog een keer uitvoeren. De taalontwikkeling zit in de inhoudelijke module verpakt. Woordenschat wordt geïntegreerd uitgebreid (schooltaal en vaktaal), er aandacht is voor (functioneel) begrijpend lezen en (functioneel) schrijven. Heel veel taal dus, maar leerlingen ervaren dat niet zo omdat de inhoud zo prikkelend is. Dit gaan studenten op de PABO dus ook leren bij Techniek en Nederlands, momenteel worden de programma's op basis van de inhoud van de module herzien. Er zijn tijdens de uitvoering van de module op een school filmopnamen gemaakt. Ik zal die beelden gebruiken bij nascholing en de PABO zal de beelden tonen aan studenten. En de leerlingen? Die vinden deze lessen super en krijgen een andere kijk op techniek: geen vieze handen.

Anne Verburg - Erik Eiling, misschien kunnen jullie je licht opsteken in Zeeland. Hier kunnen we als VO-scholen de techniekbus inhuren voor 25 euro, die ons naar het gewenste technische bedrijf brengt, heen en terug. Ideaal!

Nico Bakker - Schietincident ROC A12 in Ede. Leerling schiet op docent, Roc A12 doet niets. Alles is gericht op de doofpot cultuur in het onderwijs. In 2004 werd Hans van Wieren van het Terra College dood geschoten in de school door een leerling. Deze doofpot cultuur brengt schade toe aan het technisch onderwijs waar deze incidenten zich het meest voordoen. Maar ook de Inspectie Onderwijs duikt hier niet in. Hou maar een congres met de Minister Jet Bussemaker en we komen in een nog grotere chaos in het technisch onderwijs. Op dit moment zitten er 30.000 docenten thuis allen met een eigen verhaal en afgevoerd in de WAO. Ik zit al 15 jaar thuis met een nog niet afgehandeld schiet incident bij ROC A12.

Erik Soer - De afschaffing van de LTS is volgens mij een ongelukkige zet geweest. Leerlingen die graag willen werken en niet zo goed kunnen/willen leren worden opgezadeld met een heleboel theorie en weinig praktijk. Ze haken af op het MBO omdat studeren tot je 18e voor hen geen optie is. Terug naar de echte beroepsopleidingen die vakmensen aflevert. In het VO zijn bevlogen docenten die met hun materiaal en lessen aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen noodzakelijk om de exacte vakken te laten leven bij de leerlingen. Natuurlijk ligt een en ander genuanceerder dan ik hier kan betogen aar het is food for thought.

Erik Eiling - Ik ben jaren werkzaam in het VO en merk dat de interesse wel degelijk op te voeren is met een leuke rondleiding bij een bedrijf in de technische sector. Idee: sponsor dus bijv een busreis van een klas naar een locatie van de rodleiding (onder bep. vorwaarden). De docenten en bedrijf kunnen dan hun wensen wel op elkaar afstemmen.

REAGEER

img
img

Widget Title

LAATSTE 3 REACTIES

Bugrods - Is dit een wedstrijdje wie het meeste moeilijke woorden kent ofzo....? Mooi project en erg leuke... 
Lees verder  arrow

R. Vermulst  - Innovatie dient geen doel opzich te zijn, het moet geen 'hype' worden. Afhankelijk van het... 
Lees verder  arrow

Pierre - Helemaal eens met Bas en Onno. I 
Lees verder  arrow

Widget Title

MEEST GELEZEN ARTIKELEN
Escalatieladders en hoestbuien
Charlotte Lebeau studeert momenteel af aan de lerarenopleiding Fontys in Tilburg. Daarnaast is ze di
Lees verder arrow
Onderwijstips maart 2015
Onderwijs van Morgen selecteert maandelijks de cursussen, congressen, boeken en andere evenementen d
Lees verder arrow
4x wetenschappelijk over games in het onderwijs
Serious gaming en gamification winnen de laatste jaren aan kracht in het onderwijs. Zo ook de wetens
Lees verder arrow

Widget Title

STEM MEE Bekijk resultaat img
Is het idee van een diploma op maat een goed plan? Wat vindt u?
Ja, dat is een goed plan
Nee, geen goed plan
Is het idee van een diploma op maat een goed plan? Wat vindt u?
Ja, dat is een goed plan
 
100%
Nee, geen goed plan
 
0%

Widget Title

VIDEO VAN DE WEEK

Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar worden geconfronteerd met mediadragers uit de jaren '70 '80 en '90. Dit levert verrassende reacties op! Een ding is zeker, technologieën gaan snel, maar zelfs voor 'Digital Natives' lijkt het eeuwen geleden.